Byte av leverantör för laddboxar

Föreningen byter leverantör för laddboxarna i garaget, från Fortum till Eways. Bytet kommer ske 2022-10-01. Information har gått ut till alla medlemmar för kännedom, men kommer i första hand att beröra dem som idag laddar sina bilar i garaget. Se bifogat dokument för mer info.

Bifogade filer