Huskurage

Styrelsen har i oktober 2020 beslutat att anta Huskurages policy för oro vid våld i nära relationer.

Policyn innehåller enkla instruktioner för hur man kan agera vid misstanke om våld (se bifogade filer).

Policy

Information om Huskurage