Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. Balkongräcke och glas rengörs med milt alkaliskt rengöringsmedel och vatten.

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter, markbeläggning och sittbänkar på uteplatsen. Konakta din styrelse om du har några frågor.

Balkongplattan, uteplats samt terrass ska hållas fri från snö och is en halvmeter ut från fasaden för att garantin skall gälla, tösalt får dock inte användas.

Markiser (se dokument nedan)

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. Din styrelse har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Sansatex 407/79
Färg: NCS S 7500-N (antracitgrå)

Infästning av markiser kan ske i ovanliggande bjälklagskant för balkonger utan tak. Detta kan ske både vid tegel- och putsfasad. Bjälklagets underkant är på samma höjd som betongtaket inne i lägenheten.

Markisinfästning får INTE ske i plåtfasaden på översta planet.

Styrelsen för Brf Tegelmonoliten har beslutat att infästning för markiser får ske i fönsterkarmar. Fönsterkarmarna är aluminiumbeklädda. Vid infästningen behövs en distanshylsa mellan träkarmen och markisanslutningen för att alumiumbeklädnaden inte skall tryckas ihop. Hålen behöver tätning runtom för att undvika fuktläckage på lång sikt.

Markiser får inte i utfällt läge sticka ut längre än ovanliggande balkongplatta. Om markis önskas för balkkonger med tak får s.k. rullgardin monteras längst ut i ovanliggande betongplatta.

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

Ett exempel på företag som har monterat markiser i föreningen är:

Stockholm glas och solskydd

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Styrelsen informerar om regler för grillning på balkonger och uteplatser.