Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i en gemensam miljöstation nära trapphusentrén på Tellusgatan 21.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.

Avfallskvarn

I ditt köksavlopp finns en avfallskvarn där du kan mala ner en stor del av ditt matavfall. Det nermalda avfallet transporteras i avloppsnätet till reningsverket där biogas utvinns och används som fordonsbränsle.

Se leverantörens anvisningar gällande vad som får malas ner och vad som inte får malas ner. Det kan vara bra att använda en stekpincett om något hamnat i kvarnen som inte ska vara där.

www.matavfallssystem.se/produkter


Grovsopor

Föreningen erbjuder sopcontainer två gånger per år, på våren och hösten.

Vid övriga tider: grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Kommunens närmsta återvinningscentral ligger i Sätra och är öppet varje dag. Mer info om återvinningscentraler i Stockholm: www.stockholmvattenochavfall.se/avc