Information för mäklare

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare, hänvisar vi till vår mail: brftegelmonoliten@gmail.com

Relevanta länkar:

FAQ: Vanliga frågor

Pantsättning: Pantsattning

Garageplatser: Garage

Ekonomi (årsredovisningar m.m.): Ekonomi

Stadgar: Stadgar

Visning

Observera att det är absolut förbjudet att ställa upp entrédörren till huset i samband med visning av lägenhet. Styrelsen för Brf Tegelmonoliten värdesätter skalskyddet och vill ogärna att obehöriga tar sig in i fastigheterna. Istället ser vi gärna att fastighetsmäklaren själv, eller eventuell assistent, öppnar porten åt de tilltänkta spekulanterna.