Vanligt förekommande frågor

Jag vill att mitt nummer blir tillagt till porttelefonen, hur gör jag?


Skicka epost till brftegelmonoliten@gmail.com och ange:

  • lägenhetsnummer (5 siffror t.ex. 11201)
  • telefonnummer som skall kopplas
  • namn som är kopplade till numret

Säkringen löste ut, vad gör jag?

Säkerställ att apparaten inte är trasig innan du slår på säkringen. Om du efter påslagning fortfarande inte har el kan en central säkring löst ut. Kontakta styrelsen för hjälp med det.

Jag har balkong/terass, hur gör jag med snöskottning?

Du ansvarar för snöskottningen. Se skötselanvisningar för bostad. Anser du att taket bör skottas kontakta styrelsen.

Planerade avgiftshöjningar?

Föreningen har höjt avgiften inför 2023 vilket säkrar en fortsatt god ekonomi. Det finns inga ytterligare höjningar planerade i dagsläget. Här kan du även läsa mer om föreningens ekonomi.

Kan föreningen garantera parkeringsplats?

Föreningen kan tyvärr inte garantera garageplats till nya medlemmar. Om du har frågor angående hyresavtal eller köplats i garaget m.m, se Parkering

Hur gör man med tv, telefoni och bredband?

Föreningen har ett samarbete med Telia men du tecknar ditt abonnemang själv. Priset från Telia läggs på din avgift, se Tv,telefon och data


Elavtal och varmvatten?

Fastigheten har Fortum som nätägare, valet av elleverantör väljer du själv innan inflytt. Du måste också höra av dig till nätbolaget när du flyttar in. Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättsinnehavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Hur betalar jag varmvattnet?

Kostnaden för ditt varmvatten läggs på din faktura för avgiften. Vatten faktureras upp till 3 månader efter förbrukning. Det är därför viktigt att vår ekonomiska förvaltare kan nå dig även efter du flyttar ut.

Varför blir inte våra element varma?

De ”element”, radiatorer,  som JM har installerat är av en typ med genomströmmande luft. Detta gör att radiatorn inte känns varm trots att den fungerar som den ska. Tänk på att det måste vara fritt runt termostaten annars kan termostaten strypa radiatorn trots den inte borde. Notera också att det går två rör in till radiatorn, när radiatorn arbetar så känner du att det är olika varmt vatten i rören.

Hur varmt ska jag ha i lägenheten?

Föreningen har bestämt att det skall vara 21 grader C i lägenheten mitt i rummet mätt en meter från marken/golvet. Notera att till exempel golv kan kännas kallt under fönstren trots att rummet är varmt nog. Om du tror att det är kallare än 21 grader celcius mitt i rummet kan du kontakta vår förvaltare för att gå vidare och göra en mätning.


Jag ska sälja min lägenhet, vad behöver jag veta?

En överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2015 års kostnadsläge är 1 113 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen, se Överlåtelse.

Jag som ny medlem i föreningen vill fått mitt namn bytt på dörren, vart kan jag vända mig?

För närvarande är det Hus-skötsel som är föreningens tekniska förvaltare så det är även dit du skavända dig, se Tekninsk förvaltning.

Har föreningen bostadsrättstillägg?

Som ny medlem i föreningen bör du teckna ett bostadsrättstillägg.

Nyckelöverlämning?

Nyckeln får du av den tidigare ägaren, skulle det behövas fler så är det Aspuddens Låstjänst som sköter hanteringen av föreningens nycklar, se Nycklar.

Vi har ansökt om lån och behöver ifylld pantsättningsblanket

Blanketten fylls ej i av enskilda ledamöter för att de ska undvika enskilt betalningsansvar. Läs här om hur du ska göra Pantsättning.

Jag behöver ett utdrag ur lägenhetsförteckningen

Detta hanteras av vår ekonomiska förvaltare hör av dig till dem.


Hur många lägenheter upplåts som hyresrätter?

Alla 107 lägenheter är bostadsrätter.

Vad finns det för gemensamhetsutrymmen?

Föreningen har cykelrum, soprum, barnvagnsrum och ett övernattningsrum.

Finns det hiss i byggnaderna?

Ja, det finns hiss i alla 6 husen.