Ekonomi

Ekonomisk förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko.

De kontaktar du gällande frågor om t.ex:

  • avgifter till föreningen
  • avgifter för varmvatten
  • pantsättning
  • mäklarbild
  • avgifter gällande parkering

Kontakt

  • Hemsida: www.simpleko.se
  • Telefon Kundtjänst: 018-66 01 60
  • Postadress (för exempelvis pantsättning):
Brf Tegelmonoliten
Box 84
831 21 Östersund


Försäkringsbolag

Brandkontore

Bifogade dokument