Felanmälan

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått.

  • Felanmälan på fastigheten gemensamma utrymmen sköts av Storholmen förvaltning, till exempel lampor som inte tänds. Se Teknisk förvaltning
  • Vid fel uppkomna i er lägenhet kan Storholmen förvaltning vara behjälpliga att åtgärda fel mot att de fakturerar den boende direkt. Tex, stopp i avlopp, trasig blandare i tvättrum. (För ansvarsfördelning i mellan BRF/Boende se föreningens tadgar §32) Vid frågor kontakta styrelsen.
  • Hissar. Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 0771-50 00 00 uppge Brf Tegelmonoliten.
  • Lås och portar i fastigheten. Vid fel på fastighetens lås, t.ex. dörr till soprum, felanmäler du till styrelsen: brftegelmonoliten@gmail.com
  • Garageportar, felanmäler du till styrelsen: brftegelmonoliten@gmail.com

Jour

Vid akuta fel kontakta Dygnet runt service fastighetsjour AB på telefon 08-18 70 00

Detta bör undvikas och ska endast ske:

  • Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid stora vattenläckage).
  • Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS! Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Skadegörelse

Polisanmäls enligt instruktioner på hemsidan och anmäls till styrelsen på brftegelmonoliten@gmail.com