Pantsättning

Pantsättningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko. För kontaktuppgifter:

Ekonomi

Simpleko lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet som idag är 47 300 kr (2020). Avgiften är 473 kr.
Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.