Utflytt

Vi hoppas du har trivts som medlem i Brf Tegelmonoliten. Är det något särskilt du vill skicka med oss innan du lämnar tar styrelsen tacksamt emot feedback på bra saker och sådant du tycker vi bör utveckla som förening. Nedan följer punkter att tänka på i samband med flytten.

Nycklar

Be din mäklare ta kontakt med de som sköter administrationen av nycklarna till din lägenhet och fastigheten. Detta för att kontrollera att rätt antalet nycklar finns till din lägenhet. Se nycklar

Porttelefon

När du flyttar är det viktigt att du avanmäler att du vill att ditt telefonnummer som är kopplat till porttelefonen kopplas bort.

Det gör du genom att skicka epost till brftegelmonoliten@gmail.com och ange lägenhetsnummer (5 siffror t.ex. 11201), telefonnummer som skall kopplas bort samt de namn som är kopplat till numret (Glöm inte att avanmäla om det är fler familjemedlemmar som har sina telefonnummer kopplat till porttelefonen)

Parkeringsplats

När man säljer sin lägenhet ska man säga upp sin parkeringsplats. Gör det genom att kontakta de som ansvarar för administrationen av parkeringen (se Garage). Det är 1 månads uppsägningstid i avtalet. IR-sändaren till garageport ska återlämnas till de som ansvarar för administrationen av parkeringen.

Elavtal

Man behöver som säljare anmäla utflytt hos elnätsägaren Ellevio. Dom i sin tur informerar din elleverantören. Mätaren läses av elektroniskt vid avslut av abonnemanget.

Avgift / Varmvatten debitering

Stäm av med föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko angående avgifter för varmvatten. Varmvatten debiteras i efterhand.

Vad du ska lämna kvar

Följande hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid eventuell försäljning/avflyttning.

  • Router från Telia
  • TV-box från Telia 1st. TV-boxaren är inte personliga utan hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid försäljning. Denna utrustning (boxar, kablar etc.) som finns för Internet/digital-TV ska även den lämnas kvar till nästa ägare. TV abonnemanget mot Telia skall sägas upp det är personligt mot Telia.
  • Brandvarnaren. Varje lägenhet har brandvarnare och ska lämnas kvar då den tillhör lägenheten. Byt regelbundet batterier i brandvarnaren/na. Kontrollera batteriet genom att trycka in knappen på brandvarnaren och om den avger en signal fungerar den.

Tänk på att städa efter er när ni flyttat i de gemensamma utrymmena t.ex. trappuppgång hiss mm vid vid flytt. Eventuella skador vänligen kontakta styrelsen.

Informera din mäklare

Uppmärksamma din mäklare på följande föreningssida: Mäklarinfo

Övrigt

  • Håll porten under uppsikt under flytt så att obehöriga inte kommer in.
  • Lås förråd med ett temporärt lås som ni lämnar till de nya medlemmarna så inte obehöriga ställer in saker i det tomma förrådet.