Varför svarar inte styrelsen på Facebook?

Många av föreningens medlemmar finns med i en Facebook-grupp. Gruppen används till exempel för att enkelt kunna fråga grannarna om något. Styrelsen har skapat en Facebook-användare för att nå ut med information till medlemmarna i egenskap av styrelse. Oftast med hänvisning till att ny info finns på hemsidan -föreningens huvudsakliga informationskanal. På så vis kan enskilda styrelsemedlemmar agera som privatpersoner i gruppen, vilket är en stark önskan.

När styrelsens Facebook-användare gör inlägg är det naturligt att tro att medlemmarna kan besvara användaren. Vi har valt att endast göra det i undantagsfall. Anledningarna till att vi inte svarar på Facebook är bland annat följande.

  • Alla i styrelsen har inte Facebook. Vi är gemensamt ansvariga och alla i styrelsen bör därför få tillgång till frågor och åsikter från medlemmarna.
  • Alla medlemmar i föreningen har inte Facebook. Styrelsen kan inte agera i en kanal som inte alla har tillgång till. Information publiceras på hemsidan som alla har tillgång till.
  • Dokumentation. När frågor kommer in till styrelsen via e-post kan alla, även revisorer, enkelt hänvisa till korrespondansen.
  • Facebook-gruppen är inte skapat av styrelsen utan en enskild medlem.

Undrar du över något? Skriv gärna till brftegelmonoliten@gmail.com