Trivselregler

Vi är många som bor tillsammans i en gemensam fastighet. Det innebär att vi påverkar varandra, vilket kan vara skoj och ibland bli lite tokigt. För att skapa en gemensam syn och förväntan på varandra har styrelsen tagit fram trivselregler, senast uppdaterade 25 juni 2019.

Bifogade dokument