Mall för polisanmälan

Information från styrelsen angående tillvägagångsätt vid inbrott, stöld eller förstörelse. Om du som medlem upptäcker någon åverkan på fastigheten (förstörelse vid inbrott eller försök till inbrott mm) vänligen hantera ärendet enligt nedan:

1. Kontakta polisen samt gör en polisanmälan

2. Informera styrelsen på e-mail: brftegelmonoliten@gmail.com

3. Skicka kopia på polisanmälan till styrelsen

Information som behövs i samband med polisanmälan:

Organisationsnummer: 769625-6853

Adress:

Brf Tegelmonoliten

Snickerigatan 11

126 26 Hägersten