Byte av elementfilter

Under vecka 10 kommer alla lägenheter få nya filter till elementen. Det finns två olika storlekar på filtren. Informationsblad som visar hur dem fungerar och hur bytet går till finns nedan.

Bifogade filer